Overzicht alle lezingen en activiteiten - Catharijneconvent (2023)

 • Lezing Antwerpen 1585 - van hoogtepunt naar dieptepunt

  Dinsdag 6 juni om 14.00 uur

  In de zestiende eeuw groeide Antwerpen uit tot het belangrijkste handelsknooppunt van Noordwest-Europa. De Nederlandse Opstand gooide echter roet in het eten. Lezing door emeritus hoogleraar geschiedenis Maarten Prak.

  Lees meer

 • Kunstreis met conservator 4-daagse kunstreis: Ontdek het 16de-eeuwse Antwerpen

  21 t/m 24 september 2023

  Ontdek de turbulente periode van het zestiende-eeuwse Antwerpen in het echt! Tijdens deze bijzondere kunstreis neemt tentoonstellingsconservator Micha Leeflang u mee langs bijzondere plekken en kunstwerken die de verhalen achter Ode aan Antwerpen vertellen.

  Lees meer

 • Lezing Antwerpen: brandpunt van protestantse reformatiebewegingen

  Vrijdag 9 juni om 14.00 uur

  In de zestiende eeuw manifesteerde Antwerpen zich als als het brandpunt voor religieuze hervormingsbewegingen. Wat was hiervan de oorzaak? Lezing door hoogleraar Guido Marnef van de Universiteit Antwerpen.

  Lees meer

 • Lezing Ode aan de lijst

  Donderdag 15 juni om 14.00 uur

  Een schilderijlijst is minstens zoveel aan mode onderhevig als het schilderij dat erin zit. In zijn lezing vertelt kunsthistoricus Maarten van 't Klooster hoe onder andere de Val van Antwerpen en de opkomst van een seculiere kopersmarkt leidden tot een nieuwe wijze van inlijsten. U zult nooit meer hetzelfde naar schilderijlijsten kijken!

  (Video) Ina Bertsch over Sheela-na-gigs.

  Lees meer

 • Wandelingen Stadswandelingen bij Ode aan Antwerpen

  17 juni, 15 juli, 12 aug en 9 sept

  In het kader van Ode aan Antwerpen organiseert Gilde Utrecht een aantal prachtige wandelingen over Utrechtse schilders in de zeventiende eeuw. De wandelingen voeren langs woon- en werkplaatsen van schilders die hun wortels hebben in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook langs kunstenaars die onderdeel uitmaakten van de Utrechtse school.

  Lees meer

 • Lezing Van Antwerpen naar Amsterdam: kansen en vooroordelen

  Donderdag 22 juni om 14.00 uur

  Amsterdam groeide van 27.000 inwoners in 1550 naar 230.000 in 1730 door massa-immigratie uit het zuiden. Deze immigranten namen hun talenten op het gebied van handel, nijverheid, kunsten en wetenschappen mee. Ze kregen volop kansen, maar hadden ook te maken met vooroordelen. Emeritus hoogleraar sociale geschiedenis Jan Lucassen vertelt u hier het fijne over.

  Lees meer

 • Workshop Tekenworkshop stillevens maken

  Zondag 25 juni van 13.00 - 15.30 uur

  Antwerpse kunstenaars leverden een grote bijdrage aan de bloeitijd van de Hollandse schilderkunst in de zeventiende eeuw. In deze workshop leer je om met een aantal kenmerken en technieken, die je in de werken van de Antwerpse Maniëristen tegenkomt, zelf aan de slag te gaan. Workshop door Jan Bustin

  Lees meer

 • Lezing Kunst in Antwerpen na de Beeldenstorm

  Dinsdag 27 juni om 14.00 uur

  In de zomer van 1566 raasde de Beeldenstorm over de Nederlanden. Kunst, en zeker religieuze kunst werd een controversieel goed dat de gemoederen beroerde tot diep in de zeventiende eeuw. Lezing door hooglerar Koenraad Jonckheere (Universiteit Gent).

  Lees meer

  (Video) Registrars Teams meeting: European Registrar Conference 15-11-2022

 • Lezing Prentkunst tijdens en na de beeldenstorm

  Vrijdag 30 juni om 14.00 uur

  In de periode van de Beeldenstormen bestond er een grote prentindustrie in Antwerpen. Prenten waren zeer belangrijk in het verspreiden van ideeën. Ze tonen het heftige beelddebat tussen katholieken en gereformeerden in deze periode. Lezing door conservator Rianneke van der Houwen.

  Lees meer

 • Workshop Workshop zeventiende-eeuwse kragen schilderen

  Zondag 8 juli van 13.00 tot 15.30 uur

  Hét symbool van de stijgende welvaart waren de almaar groter wordende kanten kragen, die we nog steeds kunnen bewonderen in al die trotse portretten. Maar hoe moest je als kunstenaar beginnen als je zo'n imposante molensteen kraag zelf wilde gaan schilderen? En dan de verfijning van al die kanten boordjes! In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met het schilderen van weelderig wit, doorschijnend linnen en kant. Schilderworkshop door Jan Bustin.

  Lees meer

 • Lezing De kunst van het restaureren

  Dinsdag 11 juli om 14.00 uur

  Restauratie begeestert het publiek. Wat doen restauratoren? Brengt de ingreep een werk terug naar de oorspronkelijke toestand? En wat maakt een restauratie geslaagd? Tijdens deze lezing gaat Sven Van Dorst dieper in op deze en andere vragen die bij het publiek leven. De leidraad daarbij zijn de schilderijen die te zien zijn tijdens ‘Ode aan Antwerpen’.

  Lees meer

 • Lezing Dat is God niet, God is in de hemel

  Donderdag 20 juli om 14.00 uur

  Het Sacrament van het Lichaam van Jezus Christus vormde aan het begin van de 16e eeuw het middelpunt van de katholieke liturgie maar werd steeds vaker geminacht. 'God is niet meer op aarde, maar in de hemel', was de nieuwe leus. Wat dreef mensen ertoe om zulke risicovolle uitspraken te doen? Religiehistoricus Jos de Weerd zal deze vraag beantwoorden.

  Lees meer

 • Lezing Antwerpen als centrum van de Contrareformatie. De geboorte van Barok

  Donderdag 27 juli om 14.00 uur

  In zijn lezing onderzoekt Alexander Thijs de geboorte van Barok als dé beeldpropaganda van een herrezen triomferende kerk. Hij gaat in op achtergronden, ontleedt schilderijen en legt symbolieken bloot. Kom meer te weten over één van de meest vruchtbare en invloedrijke periodes in de kunstgeschiedenis. En kijk op een nieuwe manier naar het Antwerpen van de Contrareformatie!

  Lees meer

  (Video) DE COMMUNITY CALL MET SPECIAL GUEST BRECHT ARNAERT
 • Lezing De geuren van de kathedraal

  Dinsdag 8 augustus om 14.00 uur

  Tijdens de lezing over haar boek 'De geuren van de kathedraal’ voert Wendy Wauters u mee naar een van dé hotspots van de 16de eeuw: de Onze-Lieve-Vrouwekerk, vanaf 1559 de kathedraal van Antwerpen. In die periode, het kloppend hart van de stad, waar diepgelovige parochianen het pad kruisten met hondenslagers, pelgrims en veehandelaars.

  Lees meer

 • Lezing De schaduwkanten van de zeventiende eeuw

  Donderdag 24 augustus 2023

  De zestiende eeuw in Antwerpen en de zeventiende eeuw in Amsterdam zijn vaak aangeduid als een 'gouden eeuw' van deze steden. In deze lezingen vertelt historicus Henk Looijesteijn meer over zaken die lang onderbelicht zijn gebleven zoals de grote maatschappelijke ongelijkheid en de slavenhandel.

  Lees meer

 • Lezing Protestanten uit Antwerpen in Utrecht

  Dinsdag 29 augustus om 14.00 uur

  De val van Antwerpen in 1585 bracht een massale vluchtelingenstroom op gang. Ook in Utrecht vonden velen een nieuw bestaan. Onder hen bevonden zich veel schilders zoals Adam Willaerts en Roelant Savery. Hoe vonden zij hun weg in de stad en welke invloed hadden zij op het culturele leven in Utrecht? Kaj van Vliet, hoofd collectie van het Utrechts Archief vertelt u meer hierover.

  Lees meer

 • Interview Jeroen Olyslaegers over zijn roman Wildevrouw

  Zondag 3 september om 14.00 uur

  Op zondag 3 sepember ontvangen we schrijver en meesterverteller Jeroen Olyslaegers voor een interview naar aanleiding van zijn monumentale roman Wildevrouw (2020). Tijdens de lezing gaat hij dieper in op de thematiek van zijn boek en het roerige Antwerpen van de zestiende eeuw. Bijeenkomst in samenwerking met ILFU (International Literature Festival Utrecht).

  Lees meer

  (Video) WEBINAR OVERDRUKSYNDROOM TARLOV CYSTEN 31 05 2022
 • Lezing Antwerpen 1566: Episch centrum van de Beeldenstorm

  Vrijdag 8 september om 14.00 uur

  In de nazomer en de herfst van 1566 trok een Beeldenstorm van het zuidwesten naar het noordoosten over de Lage Landen. Gelijkaardige bewegingen hadden zich eerder in de zestiende eeuw ook elders in West- en Centraal-Europa voorgedaan. Maar de heftigheid en de omvang van de storm in de Nederlanden was ongekend. Lezing door Hans Cools van de Universiteit Leuven.

  Lees meer

 • Lezing The making of Ode aan Antwerpen

  Donderdag 14 sept 14.00 uur

  Bij de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw denken we al snel aan de portretten en groepsportretten van mannen en vrouwen met donkere kleding en spierwitte kragen, historiestukken, landschappen, stillevens en taferelen uit het dagelijks leven. Maar hoe Hollands zijn deze schilderijen werkelijk? Micha Leeflang, conservator van de tentoonstelling gaat op onderzoek uit.

  Lees meer

 • Lezing Literatuur om in te wonen: Anna Bijns, Van Antwerpen (1493 – 1575)

  Zondag 17 september om 14.00 uur

  Nooit is er in de Nederlandse taal hartstochtelijker over de liefde geschreven. En evenmin heeft iemand ooit zwaarder gescholden op ketters of venijniger de spot gedreven met het huwelijk en gezin. In zijn lezing spreekt Harman Pleij over de eerste succesvolle auteur in druk, een Antwerpse vrouw genaamd Anna Bijns (1493-1575).

  Lees meer

 • Online lezingen Online lezingen Ode aan Antwerpen x Vrije Academie

  Op uw eigen moment te zien

  In deze prachtig gefilmde 'on demand' lezingenreeks neemt conservator Micha Leeflang u mee naar de turbulente zestiende een zeventiende eeuw. Hoor meer over de genres die ontstonden onder invloed van de opkomende kunstmarkt en de verschuiving van Antwerpen naar Amsterdam als het belangrijkste culturele en economische centrum van Noordwest Europa in de zeventiende eeuw. Het gaat o 4 korten lessen van in totaal 1 uur. Reeks in samenwerking met de Vrije Academie

  Lees meer

  (Video) Webinar - Projectrapportering EFRO

Videos

1. Compliance voor energiecoöperaties deel 4: Zorgplicht en AVG
(Energie Samen)
2. Schoups webinar: "Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften en de zonevreemdheidsregels"
(Advocaten Avocats Lawyers)
3. De ziel ontsluiten - Kunnen New Age-profeten onze verborgen aard onthullen?
(Unlocking the Soul - Cimplify Films)
4. 29-03-2022 - middagvergadering (LEE)
(Vlaams Parlement)
5. Nerdland maandoverzicht maart 2023
(Nerdland)
6. 12-05-2021 - ochtendvergadering (WEL)
(Vlaams Parlement)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 08/16/2023

Views: 6573

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.